Vad ska jag använda för profil när jag gör mina bilder färdiga för tryck?

Vid leverans av tryckfärdig pdf vill vi ha bilderna i CMYK. Ladda ner våra ICC-profiler och Job Options här. (Inform-Litorapid_Profiler.zip). Vill ni ha hjälp med CMYK-ning så leverera öppet dokument plus alla bildfiler som är inlänkade.

Nedan kan du se inställningar i Photoshop.

 

Ett stort problem i den digitala grafiska världen är färgkalibrering. Det är ganska ovanligt att det som syns i skärmen blir likadant vid utskrift. Grundproblemet är att en skärm projicerar en bild mot betraktaren och alla färger byggs upp av grundfärgerna rött, grönt och blått (RGB), medan en färgutskrift eller ett tryck skapar en reflekterad bild med hjälp av färgerna cyanblått, magentarött, gult och svart (CMYK). Alltså måste en skärm som är rätt kalibrerad för pre-press simulera CMYK genom att ”rita med RGB” på skärmen.

http://www.inform-cmh.se/wp-content/uploads/2014/01/F%C3%A4rgblandning.bmp

Det som hittills har fungerat bäst för att komma runt det problemet är att använda sig av branschens standardbeskrivningssätt av färg. Det heter ICC (International Color Consortium) och är ett verktyg för att göra profiler för varje steg i den grafiska processen, från skärm via färgskrivare till filmutkörning och kalibrering av tryckpressen.
Rent praktiskt fungerar det så att om du har samma ICC-profil som vi har installerad på din dator, så skall vi få exakt samma resultat både i skärmen och ut på våra respektive färgskrivare. Dessutom skall du kunna lita på att det du ser i din skärm i hög grad liknar det färdiga färgtrycket.

 

in 1. Prepress

Related Articles

Send this to a friend