Svanen

svanen2

SVANEN

E N   D E L   A V   V Å R   F R A M T I D

_____

Du märker ingen skillnad när du jobbar med ett svanenmärkt företag…

…det är dina barn som gör det!

Digitally generated planet earth image made with grass. Isolated on a white background.

ANSVAR

H Å L L B A R H ET

____

Produktionsenheterna i Inform Cross Media Group är svanengodkända vilket innebär att allt du beställer från oss är miljögodkänt enligt Svanens hårda regelverk. Alla processeser hos oss är kontrollerade så att du har rätt att sätta svanenloggan på de produkter vi tar fram åt dig. Och det kostar inget extra. Vi arbetar ständigt med att minska vår produktions negativa miljöpåverkan och det har du nytta av direkt. Men störst nytta av vårt miljöarbete har ju våra barn på sikt. Ingen dålig anledning att använda just våra tjänster, eller hur?

MÅLET

   • Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som uppfyller stränga miljökrav och som har erhållit en Svanenlicens för produktion av trycksaker.
   • En Svanenmärkt trycksak, t.ex. en broschyr, en bok eller ett kuvert, är en trycksak med en bra miljöprofil.
   • Tryckeriets produktionsprocess tillhör de minst miljöbelastande jämfört med andra tryckerier. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen, inklusive energi­ förbrukningen, samt papperet och kemikalierna som tryckeriet använder. Svanen gynnar också en produktionsprocess som underlättar återvinningen av trycksaker.
   • Kraven hjälper tryckeriet att skapa ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna optimalt och ersätta förorenande och hälsofarliga kemikalier med bättre alternativ.
   • Genom Svanens miljökrav får tryckeriet riktlinjer för hur de kan bidra till en hållbar utveckling.

 

ANLEDNINGEN

  • Miljöfrågor är ofta komplexa och det kan ta lång tid att sätta sig in i dem. Svanenmärket kan användas som vägledning för detta arbete.
  • Ett företag med fokus på miljöarbete kommer också att kunna sänka sina kostnader för avfall och papper (genom mindre mängder makulatur).
  • Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och praktiskt verktyg i arbetet med att informera om företagets miljöarbete.
  • Tryckeriet kan använda Svanenmärket i sin marknadsföring.
  • Svanen är en känd miljömärkning med hög trovärdighet.

 

Så här väl känner människor bosatta i Norden till dom olika miljömärkningarna.

Svanen 85%
Krav 31%
EU ecolabel 7%
Bra miljöval 7%
Änglamark 8%
Rättvisemärkt 4%
Naturskyddsföreningen 3%
Skona 2%

VAD KAN SVANENMÄRKAS?

 • Svanenmärkningen omfattar tryckeriets* produktion av trycksaker. Tryckmaterialet som tryckeriet använder ska huvudsakligen bestå av papper (enligt krav O1). En eller flera av de tryckmetoder som beskrivs i avsnitt 5 (Sammanräkning av poäng) ska användas.
 • Tryckeriet kan fritt välja vilka trycksaker som ska Svanenmärktas.
 • Tryckerierna kan efter avtal med Nordisk Miljömärkning också undanta produktion av vissa typer av trycksaker med särskilda produktionskrav (t.ex. säkerhetstryck och förpackningar till läkemedelsindustrin).
 • Svanenmärkningen omfattar också kuverttillverkares produktionsprocess för kuvert och papper. Kuvert med och utan tryck på insidan omfattas av tryckmetoden kuvert-flexo i detta dokument. Kuvert med tryck på utsidan omfattas bl.a. av kuvert-flexo eller digitaltryck. Andra trycksaker utan tryck (t.ex. post-it-blad eller block utan tryck) omfattas av samma tryckmetod som omslaget eller annan del av trycksaken har tryckts med.

 

 
 
Mer information om Svanen hittar du här!
 

Licens Litorapid

Svanenkartong

MILJÖMÄRKT

Svanenlogo

Send this to a friend