Offset

S3400 Drum ScannerS34 KYB Kodak Ver.110.icc

 

 

 

 

 

 

EXTREMOFFSET

E F F E K T I V I T E T

I vår Komori S40P producerar vi både fram och baksida på tryckarket i samma process. Detta gör att vi har en extremt effektiv produktion där vi kan hålla priserna nere.

   • Trycksaken är helt färdigtryckt på en körning
   • Mycket hög kapacitet.
   • Snabba plåtbyten och intag .
   • Färgstyrning kopplad mot vår repro.
Broschyr

FLERA TEKNIKER

På Inform-CMG kombinerar vi flera trycktekniker. När det gäller traditionell offset så har vi en Komori Lithrone S40P. Det är en maskin som trycker i formatet 72x102cm .Komorin har 8 tryckverk med vändverk efter de 4 första verken. Det innebär att maskinen trycker 4-färg på båda sidor av papperet vid samma trycktillfälle vilket gör att vi har en extremt hög kapacitet.  Pappret är alltså färdigtryckt när det kommer ut.

Generellt brukar man få köra det en gång till igenom för att trycka baksidan, vilket vi alltså slipper. Vi producerar på så sätt mellan 10 och 15 pall per dygn (skiftgång).

PRISEFFEKTIVT

För dig som kund innebär det att du får en mycket effektiv produktion där vi kan hålla nere priserna. Maskinen är dessutom kopplad direkt mot vår prepress och erhåller automatiskt färgvärden för snabba intag. Men automatiskt plåtintag i pressen så kommer vi ner till plåtbyten på c:a 4 minuter.

Atta kunna kombinera snabbheten från vår Komori 840P med vår Heidelberg Speed 74 UV och dess torkegenskaper gör att vi blir en av de mest effektiva leverantörerna på området.

Komori lith_g40p_top
Komori2-logo (kopia)

Send this to a friend