Optiflow

SE FILMEN OM OPTIFLOW

Optiflow-ikon

Optiflow är en kommunikationsplattform som skapar överblick över pågående projekt, minimerar felkällor i beställningsprocessen och integrerar alla inblandade i  produktionsprocessen. Detta genererar full leveranskontroll över marknadsaktiviteter och kampanjer.

Optiflow har dessutom fullt utbyggt språkstöd vilket innebär att det kan översättas till dom språk som önskas.

BYGGT FÖR TOTALKONTROLL

Offert och Order

I Optiflow är det enkelt att fråga på offerter och göra order. Systemet genererar kontroll över tryckfiler, tidigare beställningar, status för inneliggande order och presenterar hela flödet av beställningar. Här ges möjlighet att gruppera och sortera beställningar helt fritt.

Web to print

Via Optiflows mallsystem beställs trycksaker som är återkommande. Ändra online, få pris direkt och beställ.

Korrektur-filkontroll

Optiflow kontrollerar dom tryckfiler som laddas upp och aviserar direkt om det tex. saknas typsnitt om bilder har rätt upplösning osv. Via Optiflow får du även korrektur från tryckeriet.

Distribution och leveranskontroll

I Optiflow byggs enkelt hela kluster av leveransadresser.  Leveranshanteraren visar sen dag för dag vilka beställningar som kommer att levereras och summerar vilka produkter som skickas till respektive leveransadress. Det är också möjligt att begära automatisk avisering om att gods är på väg och förse mottagaren med kollinummer för sökning av leverans.

UTBYGGBART

 är byggbart med översättningsverktyg, projekthantering och app för säljare ute på fältet.

Sales-app för arbete ute på fältet
I Optiflow Sales för säljare ges möjlighet att låta säljkåren skapa efterbeställningar eller kompletterande beställningar ute i butik. Allt från banderoller på väggarna, fönsterdekaler, bilstripning eller kompletterande marknadsmaterial. Detta kan gå via en koordinator för godkännande.

Optiflow Projekt
Att skapa marknadsmaterial innebär ofta att många personer, både internt och externt blir inblandade. Optiflow projekt hanterar den interna korrekturprocessen. Administratören skapar ett projekt och kan kan dela ut uppgifter som knyts till en eller flera av deltagarna i projektet. Deltagarna kan kommentera och lämna synpunkter på tex bilder, texter eller layout. Varje deltagare godkänner sen sin del i projektet. När alla deltagare godkänt så får projektet ”grön signal” och man kan då släppa PDFen vidare för tryck eller översättning.

Optiflow translate
I Optiflow translate kan man enkelt dela upp jobbet på olika språk och upplagor. Optiflow skickar nu beställningar till rätt översättare, antingen intern eller extern och håller sedan reda på att det kommer tillbaka i rätt tid från översättaren.

Send this to a friend